Peter Palik režisér

Úvod Portfolio Vyskočiť z kože
Vyskočiť z kože

Vyskočiť z kože

Zuza Ferenczová
VYSKOČIŤ Z KOŽE

Réžia: Peter Palik
Asistent réžie: Zuzana Kollárová
Hudobný mix: Martin Macko
Scéna, bábky, kostýmy: Zuzana Kadlčáková

Premiéra: 7.1.2013, Divadlo Lab, Bratislava

Vyskočiť z kože

Hra Zuzy Ferenczovej hovorí o problémoch dnešnej školopovinnej mládeže. Dievča na rozhraní detstva a dospelosti sa dostane do situácie, kedy sa musí rozhodnúť ako naloží so svojím životom, a so životom dieťaťa, ktoré v nej rastie. Odpoveď na množstvo otázok a najmä na tú: Čo je po smrti?, hľadá v sebe, medzi rovesníkmi i medzi dospelými. Keďže jej nikto nedokáže uspokojivo odpovedať, odhodlá sa zažiť okraj smrti na vlastnej koži. Pokúsi sa nazrieť za hranicu života a presvedčiť sa, či tam niečo je. Či je niečo POTOM.
Autorka komixovým spôsobom vystavala príbeh na vtipných dialógoch a zdanlivo banálnych situáciách, ktoré však v sebe ukrývajú i hlboké myšlienky. Podarilo sa jej vystihnúť myslenie a životný pocit dnešnej mládeže a povýšiť ho na sugestívne dramatické dielo.

Ďalšie inscenácie