Peter Palik režisér

Úvod Portfolio Panoptikum Notre Dame
Panoptikum Notre Dame

Panoptikum Notre Dame

Victor Hugo/Peter Palik
PANOPTIKUM NOTRE DAME

Réžia a libreto: Peter Palik
Použité texty: Chalíl Džibrán
Scéna: Silvia Balážová
Kostýmy a bábky: Mya Javorková
Hudba: Viktor Kyselica, Jozef Vlk
Pohybová spolupráca: Stanka Vlčeková

Premiéra: 18.01.2016, Divadlo Lab, Bratislava

Panoptikum Notre Dame

Divadelná inscenácia, pod režijným vedením Petra Palika, čerpá námet zo svetoznámeho románu Victora Huga Chrám Matky Božej v Paríži. Klasická predloha sa stala inšpiráciou pre budovanie autonómneho divadelného diela, ktoré využíva najmä princípy pohybového a bábkového divadla, či divadla masiek. Témy obsiahnuté v románe vytvorili základ pre vznik metaforických obrazov, ktorých spoločným menovateľom sú ľudské a spoločenské predsudky, či strach z neznámeho. Zažité stereotypy, či už ide o rasu, pohlavie, náboženstvo alebo sociálne postavenie často spoločnosť polarizujú a vyvolávajú rôzne diskriminácie. Ani v dnešných dňoch tomu nie je inak, čo nám potvrdzujú aj každodenné správy z médií. Pútavé javiskové obrazy sú doplnené myšlienkami libanonského básnika Chalíla Džibrána. Jeho hlboko duchovné úvahy obsiahnuté v poeticko-filozofickom diele Prorok, sa tak dostávajú do kontrastu s tragickým osudom hlavných postáv z Hugovho príbehu a zároveň oslovujú i divákov v hľadisku. Neutíchajúci svetový ohlas a záujem o jeho dielo je známkou toho, že ľudská rasa neustále hľadá odpovede na otázky lásky, viery, múdrosti, či slobody.

Ďalšie inscenácie