Peter Palik režisér

Úvod Portfolio BLUES JEDNÉHO OTCA
BLUES JEDNÉHO OTCA

BLUES JEDNÉHO OTCA

Réžia: Peter Palik

Scéna, kostýmy: Peter Palik, Miro Mihálek

Hudba: Andrea Kružliaková

Premiéra: 15.6. 2018, BLACK BOX Bratislava

Blues jedného otca (Petr Šabach/ Peter Palik)

Monodráma Blues jedného otca, je inšpirovaná knihou Petra Šabacha Putovanie morského koňa. Jej hlavnou témou, je život muža na “materskej dovolenke“. Text Petra Palika je v mnohom autentickou výpoveďou autora, a nesie v sebe stopy dokumentárneho divadla.
Rozprávačom a hlavným hrdinom príbehu je barový muzikant (Miro Mihálek), ktorý vyhovel svojej žene v túžbe po kariére, a sám sa podujal viesť domácnosť a vychovávať ich spoločného potomka. Pocity barového muzikanta v kontraste s každodennými „materským“ povinnosťami vkladajú do monodrámy humor, ktorý je plný sarkazmu a irónie. Hra okrem iného poukazuje na rôzne predsudky, stereotypy a problémy spojené s partnerským spolužitím a výchovou dieťaťa. Je to strastiplná cesta muža k uvedomeniu si vlastnej hodnoty, ktorá je korunovaná bezhraničnou otcovskou láskou.

Ďalšie inscenácie