Peter Palik režisér

Úvod Portfolio ANATOMIA
ANATOMIA

ANATOMIA

Peter Palik

ANATOMIA

Medzinárodný worshop

Premiéra: 22.2.2019, Štúdio 1, VŠMU Bratislava

Anatomia

Workshop zameraný na využitie umelých figurín a fragmentov ľudského tela, ako materiálu pre stvárnenie konkrétnych divadelných a scénických obrazov. Primárnym cieľom intenzívnych tvorivých  stretnutí bolo hľadať výrazové možnosti a výtvarný, či metaforický potenciál zvoleného materiálu. Prostredníctvom rôznych cvičení a etúd, sa frekventanti snažili vytvárať a hľadať nové vzťahy medzi živým a neživým  materiálom. Kombináciu živých tiel a umelej matérie komponovali obrazy, založené na reálnom i abstraktnom základe, ktoré niesli rozličné významy a vyvolávali rozmanité asociácie. V nových kontextoch, využívali živé i neživé časti ľudské tela ako symbol, znak, výtvarný artefakt, či zástupnú rekvizitu.

Výsledná prezentácia bola kompiláciu vybraných obrazov, ktoré sa v spojení s hudbou, vyjadrovali alebo znázorňovali rozličné témy od ekológie, cez  politiku, medziľudské vzťahy, až po súčasné problémy globalizovanej spoločnosti.

Ďalšie inscenácie