Kveťo Palik

režisér

Name: Kveťo Palik
E-mail: kveto.palik@gmail.com

Education

1

Zima 2007 (Rozprávky z palety)

2

za vynikajúce výsledky a reprezentáciu VŠMU

3

za najlepšiu školskú inscenáciu v roku 2008/2009  ( inscenácia Zazi v Metre)

4

v oblasti bábkového divadla na Slovensku – Hašterica 2010 (inscenácia Zazi v metre)

5

v oblasti divadla (réžia inscenácie Perinbaba)

6

1. (divadelná hra Violka Fiaka a Móric Modrý)

7

kategória monologických rozprávok, Festival Zázračný oriešok 2010 (Pompomove rozprávky)

8

v oblasti divadla (réžia inscenácie Neobyčajný týždeň)

9

za najlepšiu školskú inscenáciu v roku 2013/2014 (inscenácia Ja, Don Quijote)

10

kategória rozprávkových hier, Festival Zázračný oriešok 2014 (rozhlasová hra Leonardo, kocúr z ulice)

11

Festival Zlatá magnólia 2014, Shanghaj, Čína (Inscenácia Peter Pan)

12

Cenu získalo Bratislavské bábkové divadlo aj za inscenáciu Zhavranelí

13

za najlepšiu réžiu a scénografiu (inscenácia Zhavranelí)