Peter Palik režisér

O mne
Peter Palik<br>režisér a dramaturg

Peter Palik
režisér a dramaturg

„Palik sa predstavuje ako výrazná režisérska osobnosť, s citom pre dramaturgiu, hereckú prepracovanosť postáv a neodmysliteľnú súhru s výtvarnou zložkou inscenácie.“
Vladimír Predmerský
divadelný kritik a historik

„Peter Palik znova potvrdil, že režijné remeslo má zvládnuté – všetko na javisku má svoje miesto a svoj čas. Vynikajúca je réžia strihu i svetelný dizajn.“
Lenka Dzadíková
teatrologička

„Palik rovnako zodpovedne pristupuje i k detskému divákovi, ktorému sa snaží sprostredkovať čo najviac života, koľko len divadlo znesie. Nevyhýba sa nedetským témam, povýšil detského a mladého diváka na partnera.“
Eva Kyselová
teatrologička a divadelná kritička

„ Práve moment hry na javisku a skutočná ponuka zapojiť sa je tou najsilnejšou a najpodmanivejšou devízou Palikových réžii. Byť spolu nie „akože“, ale naozaj. Tráviť spolu čas, tráviť ho príjemne, hrať sa spolu a tvoriť, odhaľovať a obohacovať svoj vnútorný svet…“
Zdenka Pashútová
teatrologička

„K jednoznačným plusom patrí Palikov špecifický a ostrý humor a odvaha pracovať s „drsným“ príbehom.“
Adriana Totiková
režisérka

Ocenenia
1

Zima 2007 (Rozprávky z palety)

2

za vynikajúce výsledky a reprezentáciu VŠMU

3

za najlepšiu školskú inscenáciu v roku 2008/2009  ( inscenácia Zazi v Metre)

4

v oblasti bábkového divadla na Slovensku – Hašterica 2010 (inscenácia Zazi v metre)

5

v oblasti divadla (réžia inscenácie Perinbaba)

6

1. (divadelná hra Violka Fiaka a Móric Modrý)

7

kategória monologických rozprávok, Festival Zázračný oriešok 2010 (Pompomove rozprávky)

8

v oblasti divadla (réžia inscenácie Neobyčajný týždeň)

9

za najlepšiu školskú inscenáciu v roku 2013/2014 (inscenácia Ja, Don Quijote)

10

kategória rozprávkových hier, Festival Zázračný oriešok 2014 (rozhlasová hra Leonardo, kocúr z ulice)

11

Festival Zlatá magnólia 2014, Shanghaj, Čína (Inscenácia Peter Pan)

12

Cenu získalo Bratislavské bábkové divadlo aj za inscenáciu Zhavranelí

13

za najlepšiu réžiu a scénografiu (inscenácia Zhavranelí)

Kontakt
E-mail: kveto.palik@gmail.com